IV Laimjala Aeruramm toimub 15. juulil 2017 Luhinal

Rõõmuga teatame, et järjekorras neljas Laimjala Aeruramm toimub 15. juulil 2017.

Võrreldes varasemate aastatega toimub järgmine Laimjala Aeruramm mõnevõrra hiljem – jaaniaja asemel juuli keskel. Ettepanek toimumisaja muudatuseks tuli koostöös Keskkonnaametiga ning soovist kaitsealuseid linde põhilisel pesitsusajal mitte häirida. Lisaks langeb 2017. aasta jaanipäev laupäevale, mis oleks samuti tähendanud ürituse edasi tõstmist.

Kalurid Luhina sadamas
Kalurid Luhina sadamas

Ka toimumiskoht saab olema uus ja põnev. Kolm aastat on Aeruramm toimunud kaunis Sääremäe puhkekohas. Maalilisi rannaäärseid paiku on aga Laimjalas veel ning kõikjale Sääremäelt ei ulatu. Soovime ka teisi mereäärseid paiku, lahtesid ja laide tutvustada ning järgmisena kutsume kõiki aeruramlasi Luhinale, Saarekülla. Luhina sadam on olnud Laimjala kaluritele läbi aja üks oluline punkt. Sealt käidi merel ja toimus ka kala töötlemine. Praegu on sadam eravalduses ning nõusolek kõigilt maaomanikelt ürituse korraldamiseks olemas.

Registreerimise avame 1. märtsil 2017!