Registreerumine 25. juunil toimuvaks Aerurammuks on avatud!

044-IMG_2374 (1024x683) (2)

Oleme ette valmistamas järjekorras juba kolmandat Laimjala Aerurammu, mis leiab aset traditsiooniliselt vahetult pärast jaanipäeva – laupäeval, 25. juunil.

Arvesse võttes kahe aasta kogemust ja osalejate tagasisidet, oleme teinud võistlusjuhendis muudatusi. Neist kolm olulisemat:

  • Tandem-võistkonnad. Tulles vastu neile, kellel on hõlpsamini kättesaadav ühene süst, lisasime võimaluse osaleda süstade-kanuude võistlusklassis ka nn tandem-võistkondadel, mis koosnevad kahest ühesest süstast. Tandem-meeskond saab kahepeale ühe võistluskaardi ning kontroll-punktides peavad kohal olema mõlemad võistlejad.
  • Mitmekesisemad ja meelelahutuslikumad lisaülesanded. Ka sel aastal saab aerurammule vahelduseks end proovile panna lisaülesannete lahendamisel, kuid need saavad olema võrreldes kahe eelmise aastaga märksa mitmekesisemad. Lisaks nutikusele pannakse proovile ka täpsus, osavus ja meeskonnatöö. Üritame vältida olukorda, kus võistkond ei suuda ka pikema aja jooksul ülesannet ära lahendada. Lisaülesanded saavad olema jõukohased ja pigem meelelahutuslikku laadi. Samas trahv lisaülesande mittesooritamise eest saab olema senise 10 minuti asemel 30 minutit.
  • Põll ette. Turvalisuse huvides on süstaga võistlejatel põlle kandmine kohustuslik.

Teema, mis on samuti aruteludest läbi käinud, kuid mida oleme otsustanud mitte muuta – aerude arv. On tulnud ettepanekuid eristada 2- ja 4-aerulisi sõudepaate, kuid leiame, et oma aluse “tuunimine” ohutusnõuete piires jääb iga võistkonna võimaluseks. Tihti on 4-aerulised alused raskemad ning selles osas lõpuni võrdset lähtekohta luua oleks keeruline. Aerude arv ei ole võistlustingimustega piiratud.

Ka muus osas jääb ürituse ja võistluse formaat sarnaseks kahel eelmisel aastal toimunuga. Võistlus toimub kahes klassis – sõudepaadid ja süstad-kanuud. Võistkonna moodustavad kaks liiget ja kontrollpunktide läbimise järjekorra saab otsustada võistkond ise.

Tutvu võistlusjuhendiga lähemalt »

Registreeri oma võistkond juba praegu, sest kuni aprilli lõpuni on osalemistasu 15 eurot. Alates 1. maist 20 eurot ja alates 1. juunist 30 eurot võistkonna kohta.

Registreeri võistkond »

Kui vajad abi paadi leidmisel või tekkis muid küsimusi, kirjuta info@aeruramm.ee.

Head jätkuvat merekultuuri aastat!